ZASTOSOWANIA

Wykorzystanie pras ręcznych, mimośrodowych, pneumatycznych oraz hydropnematycznych
 

Prasy marki EMG oferują rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań


Montaż elementów metalowych za pomocą prasy 


Montaż części poprzez połączenie ich za pomocą prasy stworzy nowy produkt. Połączenie części może być ruchome lub nieruchome, stałe lub przegubowe, trwałe lub rozłączalne. Więcej w dziale montaż na prasach ręcznych, pneumatycznych lub hydropneumatycznych.


Tłoczenie (prasowanie) na prasach mimośrodowych, pneumatycznych lub hydropneumatycznych


Prasowanie elementów metalowych nada nowy kształt dzięki odkształceniu plastycznemu na zimno lub na gorąco. Więcej w dziale tłoczenie części na prasach mimośrodowych, pneumatycznych czy hydropneumatycznych.


Wykrawanie na prasach pneumatycznych lub mimośrodowych 


Wykrawanie / cięcie części metalowych częściowo lub całkowicie oddziela produkt od jednego arkusza. Więcej w dziale wykrawania na prasach pneumatycznych lub mimośrodowych.


Nitowanie na prasach pneumatycznych lub hydropneumatycznych 


Nitowanie to nierozłączne połączenie części metalowych.  Więcej w dziale nitowanie na prasach pneumatycznych lub hydropneumatycznych.


Gięcie na prasach ręcznych, pneumatycznych, hydropneumatycznych lub mimośrodowych 


Gięcie powoduje odkształcenie materiału w punkcie gięcia lub do określonej formy zgodnie z narzędziem formującym. Więcej w dziale gięcie na prasach ręcznych, pneumatycznych, hydropneumatycznych lub mimośrodowych gięcie na prasach ręcznych, pneumatycznych, hydropneumatycznych lub mimośrodowych.


Cięcie i formowanie kilkuetapowe na prasach mimośrodowych 


Cięcie i kształtowanie części metalowych realizujemy na produkcyjnych prasach mimośrodowych w dużych ilościach. Części są produkowane w kilku następujących po sobie etapach, ale tylko za jednym ruchem prasy. Więcej w dziale wycinanie i formowanie na prasach mimośrodowych wycinanie i formowanie na prasach mimośrodowych.