Prawne dowody uznania : Informacje prawne

Technologia informacyjna i wolność:

Jest to przedmiotem oświadczenia o automatycznym przetwarzaniu informacji nominatywnych lub pośrednio nominatywnych skierowanego do Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Zostaniesz przetworzony w ten sposób podczas wysyłania wiadomości e-mail lub formularzy na ten serwer. Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., będą Państwo mogli korzystać z prawa dostępu, zmiany, sprostowania i usunięcia informacji Państwa dotyczących. Masz prawo do bycia zapomnianym po upływie jednego roku kalendarzowego od momentu zarejestrowania danych. Z prawa dostępu można skorzystać korzystając z następujących danych kontaktowych:

SAS ÉTABLISSEMENT LONG
80 rue du Loquois
ZAE Rumilly Sud
74150 74150 Marigny-St-Marcel
FRANCJA
NAF : (2841Z)
Siret : 780 084 901 00039
Dirigeant : Stéphane LONG
Capital : 674 800 €
Kontakt


Redaktor naczelny, dyrektor ds. publikacji


Stéphane LONG
SAS ÉTABLISSEMENT LONG

80 rue du Loquois
ZAE Rumilly Sud
74150 74150 Marigny-St-Marcel
FRANCJA
Tel : + 33 (0)4 50 01 11 58
Fax : + 33 (0)4 50 01 14 85

Kontakt

Koncepcja, projekt i odniesienia:


2H+M
Les rives de l’Hyères
241 Avenue du Grand Verger
73000 Chambéry
FRANCJA
Tél. : +33(0)4 79 72 60 70
Kontakt

 

Zakwaterowanie:

 

Deltson™
M. Benjamin PALMYRE
241 Avenue du Grand Verger
73000 Chambéry
FRANCJA
Téléphone : 09 61 61 00 08

 

Polityka prywatności - zarządzanie danymi osobowymi:

 

Możesz przeglądać stronę bez konieczności ujawniania swojej tożsamości lub jakichkolwiek innych danych osobowych o sobie.
W odniesieniu do danych osobowych, które mogą Państwo nam przekazać, oraz zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie
Ustawa o ochronie danych osobowych (RGPD) z dnia 25 maja 2018 r., z której korzystasz:

  • Prawo dostępu i sprostowania;
  • Prawo do usunięcia danych ("prawo do zapomnienia"), prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
  • Prawo do określenia wytycznych dotyczących losu danych osobowych po śmierci;
  • Prawo do przenoszenia surowych danych przekazywanych Wydawcy;
  • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu (w szczególności do CNIL we Francji).

Prawa te mogą być wykonywane drogą pocztową do siedziby spółki.
Prawa te muszą być wykonywane na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
W szczególności wymagana będzie kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy w celu udowodnienia jego tożsamości firmie, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, których to dotyczy.
Gromadzenie informacji wymaganych od Państwa jest niezbędne do realizacji Państwa żądań: przetwarzania wiadomości, relacji handlowych, realizacji zamówień online, subskrypcji newsletterów... Informacje te w żadnym wypadku nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostęp do danych mają tylko pracownicy LONG SAS lub agencji, które pomagają nam w zarządzaniu tymi operacjami. Agencje te są zobowiązane do przestrzegania poufności informacji i wykorzystywania ich wyłącznie w odniesieniu do konkretnej operacji, w ramach której mają działać. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować integralność danych, ich poufność i zapobiec wszelkim kontaktom z nieupoważnionymi osobami trzecimi.

Jeśli zapisałeś się na nasze usługi informacji e-mail ("newsletter"), możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, klikając bezpośrednio na link "Rezygnacja z subskrypcji" znajdujący się na dole wiadomości e-mail. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.


Warunki stosowania:

 

Ta strona jest oryginalnym dziełem umysłu. Korzysta z ochrony prawnej na mocy prawa francuskiego.
Utwór ten, w krajach innych niż Francja, jest chroniony przez konwencje międzynarodowe, w szczególności Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
W związku z tym dopuszcza się następujące elementy:
"Prywatna reprodukcja,
"Użytek publiczny pod warunkiem uprzedniej akceptacji:

Ets LONG SAS
80 rue du Loquois
ZAE Rumilly Sud
74150 74150 Marigny-St-Marcel
FRANCJA
Tel : + 33 (0)4 50 01 11 58
Fax : + 33 (0)4 50 01 14 85
Kontakt

 

Utworzenie łącza hipertekstowego, bez ramki, pod warunkiem akceptacji prasy LONG EMG, z którą można się skontaktować pod adresem :

Ets LONG SAS
80 rue du Loquois
ZAE Rumilly Sud
74150 74150 Marigny-St-Marcel
FRANCJA
Tel : + 33 (0)4 50 01 11 58
Fax : + 33 (0)4 50 01 14 85
Kontakt

 

Oświadczenie CNIL : 1852342 v 0