ZASTOSOWANIA : Tłoczenie

Prasowanie na mimośrodowych, pneumatycznych nebo hydropneumatycznych prasach


Prasowanie mechaniczne to proces kształtowania części, w tym celu wykorzystuje się  prasy mimośrodowe i odpowiednie oprzyrządowanie. Zasada opiera się na odkształceniu plastycznym materiału (głównie metalu), odkształcenie polega na rozciągnięciu lub obkurczeniu arkusza w celu uzyskania pożądanego kształtu.

Rozróżniamy prasowanie na zimno, które się przeprowadza przy standardowych temperaturách oraz prasowanie na gorąco, które się przeprowadza na detalu rozgrzanym do  temperatury około 800 °C  dla standardowej stali.
 
Prasowanie na zimno jest najczęściej stosowaną metodą wytwarzania dużych lub bardzo dużych ilości produktów wymagających prostej jednoosiowej siły działania. W rezultacie uzyskuje się bardzo niski koszt operacji przy dużej wielkości produkcji w bardzo krótkim czasie. Instalacja prasy jest bardzo szybka i umożliwia rozpoczęcie produkcji po jej zainstalowaniu i wyregulowaniu na stole warsztatowym prasy.

Prasowanie na zimno może być realizowane na prasach pneumatycznych (moc do 6 ton), lub na prasach hydropneumatycznych (moc do 30 ton), ale przy produkcji wielkoseryjnej najbardziej odpowiednie są prasy mimośrodowe. Ich wytrzymałość i prędkość pozwalają osiągnąć wyższą produktywność niż w przypadku pras pneumatycznych czy hydropneumatycznych.
 
Prasy mimośrodowe EMG mogą być wyposażone na życzenie klienta zgodnie z jego budżetem w określone modyfikacje w celu optymalizacji produkcji.

Kilka przykładów możliwego specjalnego wyposażenia pras EMG: 

•    Dolny wyrzutnik (pneumatyczny nebo mechaniczny) przeznaczony do usunięcia elementu lub  pozostałości.
•    Układ smarowania, smarowanie dla każdej wykonywanej operacji prasy.
•    Nadmuch sprężonego powietrza.
•    System dostarczania materiału przed i po wycięciu. 
•    Oczyszczenie nacięcia narzędziem.
•    Drzwi automatyczne, które chronią operatora podczas operacji.
•    Kontrola usunięcia wyprodukowanych elementów lub odpadów.
•    Specjalne bariery przeznaczone do danej geometri produkowanych detali.
• Automatyczne, inteligentne bariery, które zapewniają bezpieczeństwo operatora i automatyzują uruchomienie cyklu pracy prasy.
•    Możliwość zmiany prędkości skoku suwaka podczas cyklu pracy.
•  Przystosowanie automatu mogącego sterować prasą w zależności od sterowania całą linią produkcyjną, której jest częścią.