ZASTOSOWANIA : Składanie

Gięcie na ręcznych, mimośrodowych, pneumatycznych i hydropneumatycznych prasach


  
Gięcie to operacja, w której materiał jest odkształcany zgodnie z wygięciem lub do kształtu określonego przez narzędzie formujące (stempel i matryca). 

Podczas odkształcania zewnętrzna część zagięcia jest rozciągnięta, a wewnętrzna ściśnięta, co czasami powoduje znaczne zmiany grubości blachy. Zgodnie z koncepcją części ważne jest zatem przewidywanie zmian grubości. 
W przypadku gięcia istnieje wiele wzorów ze stałą K, stałą Poissona lub modelem Younga dostosowanym do każdego rodzaju materiału, ale doświadczenie jest zawsze najlepszą wskazówką.

Ręczne prasy EMG są w stanie przeprowadzić tego typu operację, ale prasy pneumatyczne, prasy hydropneumatyczne i prasyy mimośrodowe są one znacznie bardziej odpowiednie do zginania, ponieważ siła wymagana do zginania jest zwykle większa niż siła wywierana przez prasy ręczne.
 

Indywidualna produkcja linii składającej/odcinającej dla prasy mechanicznej o nacisku 15 ton
Prasa mechaniczna EMG 15T wyposażona w linię do gięcia i cięcia złączy elektronicznych
Prasa EMG do gięcia i wykrawania w firmie Nichrominox
Robotyzacja pras pneumatycznych